Μηχανές

Απομάκρυνση κατασχεμένων μηχανών στην Ιεράπετρα

Απομάκρυνση κατασχεμένων μηχανών στην Ιεράπετρα

Προκειμένου να προχωρήσουν εργασίες ανάπλασης