Μικροπιστωτές

Αυστηρές οι προδιαγραφές για τους «μικροπιστωτές»

Αυστηρές οι προδιαγραφές για τους «μικροπιστωτές»

Ο δανειολήπτης θα μπορεί να πάρει έως 25.000 ευρώ - Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί την προσεχή εβδομάδα