Μητρώο Καλλιτεχνών

Διευκρινίσεις για το Μητρώο Καλλιτεχνών

Διευκρινίσεις για το Μητρώο Καλλιτεχνών

Από το υπουργείο Πολιτισμού