Μολυσματικοί

ΠΟΥ: Πιο μολυσματικοί στην αρχή της αδιαθεσίας οι ασθενείς με Covid-19

ΠΟΥ: Πιο μολυσματικοί στην αρχή της αδιαθεσίας οι ασθενείς με Covid-19

Προκαταρκτικές μελέτες από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ δείχνουν ότι τα άτομα με ήπια συμπτώματα μπορεί να είναι μολυσματικά έως και 8-9 ημέρες