Νεφρό

Αυτός την συνέλαβε και αυτή του χάρισε το νεφρό της

Αυτός την συνέλαβε και αυτή του χάρισε το νεφρό της

Μια συγκλονιστική ιστορία