Νεφρολογική Κλινική

Ένα δημόσιο "ευχαριστώ" στο προσωπικό της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ

Ένα δημόσιο "ευχαριστώ" στο προσωπικό της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ

Για τη φροντίδα που πρόσφεραν σε νοσηλευόμενο ασθενή