Νεκρό Ζώο

Νέα διαγράμμιση πάνω από νεκρό ζώο!

Νέα διαγράμμιση πάνω από νεκρό ζώο!

Το γεγονός προκάλεσε αμηχανία στις αρχές