Νεο σύστημα

Δίπλωμα οδήγησης: Στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα

Δίπλωμα οδήγησης: Στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα

Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα