Νιόνιος

Χάθηκε ο Νιόνιος από την αυλή του σπιτιού του

Χάθηκε ο Νιόνιος από την αυλή του σπιτιού του

Το σκυλάκι ήταν αδέσποτο και είχε βρει οικογένεια την περίοδο της καραντίνας