Νοσοκομειακά Απόβλητα

 Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

48 Βουλευτές ζητούν ενημέρωση σχετικά το εάν τηρείται η σχετική νομοθεσία στα νοσοκομειακά ιδρύματα