Νοτοπούλου

Ασκήσεις λαϊκισμού για μιαν από μηχανής Θεά

Ασκήσεις λαϊκισμού για μιαν από μηχανής Θεά

Η κ. Νοτοπούλου, ραγδαία ανεβαίνει στο πολιτικό χρηματιστήριο της αντιπολίτευσης ως έχουσα από τον τομέα της καθαριότητας που αποκόμισε εμπειρία, την πλέον κατάλληλη ειδίκευση για να οδηγήσει σε σωτήριους λειμώνες τον χειμαζόμενο ελληνικό τουρισμό.