Νότος

Αεροδρόμιο στο Καστέλι: Να μην επαναληφθούν τα λάθη του βορρά

Αεροδρόμιο στο Καστέλι: Να μην επαναληφθούν τα λάθη του βορρά

    Η πολιτεία θα πρέπει να θεσμοθετήσει και να επιβλέπει σοβαρά για την εφαρμογή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στους χώρους αυτούς.    

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ