Όαση

Μαρίνα, Πλάτανος, Κουμπές, αναψυκτήριο Όασης και Πάρκου Γεωργιάδη γεμίζουν, ξανά, ζωή!

Μαρίνα, Πλάτανος, Κουμπές, αναψυκτήριο Όασης και Πάρκου Γεωργιάδη γεμίζουν, ξανά, ζωή!

Όλα έτοιμα για την επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ