Οδός Πλαστήρα

Προτεραιότητα όπως το... 1990!

Προτεραιότητα όπως το... 1990!

Χωρίς χαρτάκι αλλά στο... μιλητό!