ΟΙΚOΔΟΜΗ ΕXPO 2020

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στην έκθεση ΟΙΚOΔΟΜΗ ΕXPO 2020

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στην έκθεση ΟΙΚOΔΟΜΗ ΕXPO 2020

Δήλωση συμμετοχής έως τις 5 Αυγούστου