Ομιλίτης

Οι ατζέντες και η περιπέτεια ενός Ομιλίτη

Οι ατζέντες και η περιπέτεια ενός Ομιλίτη

Ο κόσμος περιμένει αυτές τις μέρες να κάνει τα δώρα του.