Ορεινές Περιοχές

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Ο δικαιούχος μπορεί ηλεκτρονικά να ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός του με τους κωδικούς του TAXIS.