Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Ελληνίδα επιστήμονας στις ΗΠΑ ανοίγει νέο δρόμο για τη θεραπεία της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας

Ελληνίδα επιστήμονας στις ΗΠΑ ανοίγει νέο δρόμο για τη θεραπεία της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα βλαστικά κύτταρα της ΟΜΛ εξαρτώνται από ένα μεταγραφικό παράγοντα (RUNX1), που μπορεί πλέον να αποτελέσει βασικό στόχο στους ασθενείς.