Πανάγιος Τάφος

Σκύλος κάθεται στον τάφο του αφεντικού του εδώ και ημέρες!

Σκύλος κάθεται στον τάφο του αφεντικού του εδώ και ημέρες!

Ούτε ο θάνατος δεν κατάφερε να χωρίσει τον σκύλο από τον ιδιοκτήτη του

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ