Πατριαρχία

Ανίκανες για όλες τις δουλειές

Ανίκανες για όλες τις δουλειές

Πρέπει να είμαστε σε όλα τέλειες για να ικανοποιούμε τις αξιώσεις των άλλων;

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ