Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Περιβαλλοντικές οργανώσεις: Λάθος του Υπουργικού Συμβουλίου η έγκριση του νέου ΕΣΔΑ

Περιβαλλοντικές οργανώσεις: Λάθος του Υπουργικού Συμβουλίου η έγκριση του νέου ΕΣΔΑ

Κοινή παρέμβαση των 4 περιβαλλοντικών οργανώσεων μετά την έγκριση του ΕΣΔΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020