Πέταλο

Το περίεργο σύννεφο στον Κρητικό ουρανό και η εξήγησή του

Το περίεργο σύννεφο στον Κρητικό ουρανό και η εξήγησή του

Το είδος του νέφους ονομάζεται Horseshoe Vortex Cloud.