Πλύσιμο Δρόμων

Ηράκλειο: Διπλή βάρδια στο πλύσιμο των δρόμων από την Υπηρεσία Καθαριότητας

Ηράκλειο: Διπλή βάρδια στο πλύσιμο των δρόμων από την Υπηρεσία Καθαριότητας

Το πλύσιμο δρόμων, πλατειών και κάδων (εξωτερικά) με νερό, χημικά και απολυμαντικό, γίνεται πλέον με διπλή βάρδια, κάθε μέρα.