Πνευματικά δικαιώματα

«Να ενισχυθούν οι Έλληνες Δημιουργοί και Δικαιούχοι Δικαιωμάτων»

«Να ενισχυθούν οι Έλληνες Δημιουργοί και Δικαιούχοι Δικαιωμάτων»

Επιστολή ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ προς τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία