Πολιτιστικές Διαδρομές

Στο ΕΣΠΑ το μονοπάτι Ε4 και το Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών Μεσαράς

Στο ΕΣΠΑ το μονοπάτι Ε4 και το Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών Μεσαράς

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης