Ποτάμι

Εστίες μόλυνσης από τα λύματα στο ποτάμι

Εστίες μόλυνσης από τα λύματα στο ποτάμι

Μετά την καταστροφή της δεξαμενής του βιολογικού

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ