Πριμ

Γαλλία: Πριμ 500 - 1.500 ευρώ στο νοσηλευτικό προσωπικό

Γαλλία: Πριμ 500 - 1.500 ευρώ στο νοσηλευτικό προσωπικό

Αυτό το «έκτακτο πριμ», το οποίο θα είναι αφορολόγητο, θα καταβληθεί στα πρόσωπα «που έφεραν σε πέρας τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό τρόπο»