Πρώην Δήμαρχοι

Συνάντηση Γ.Σέγκου με πρώην δημάρχους

Συνάντηση Γ.Σέγκου με πρώην δημάρχους

Σε πνεύμα συνεργασίας και σύμπνοιας