Ψευδείς βεβαιώσεις

Γονείς ζητούν ψευδείς βεβαιώσεις για να αποφύγουν τη μάσκα τα παιδιά τους

Γονείς ζητούν ψευδείς βεβαιώσεις για να αποφύγουν τη μάσκα τα παιδιά τους

Κάνουν διερευνητικά τηλεφωνήματα σε πνευμονολόγους ή ρωτούν ευθέως αν χορηγούν τη σχετική βεβαίωση