Ψηφιακή Εκπαίδευση

EE: Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

EE: Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση