Σφακάκι

Eπί μήνες κλειστό το ένα ρεύμα στη γέφυρα στο Σφακάκι

Eπί μήνες κλειστό το ένα ρεύμα στη γέφυρα στο Σφακάκι

Ελλιπής η σήμανση στο σημείο και κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα