Σκληρές Αποφάσεις

H αλήθεια μόνον, έναντι θανάτου δίδεται

H αλήθεια μόνον, έναντι θανάτου δίδεται

Οι σκληρές αποφάσεις σε ώρες γενικευμένου πολέμου κατά της δημόσιας υγείας είναι μονόδρομος