Σολωμός Σωλομού

Κύπρος: Τιμή στους Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού

Κύπρος: Τιμή στους Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού

24 χρόνια από τον θάνατό τους