Σπουδές

Αφγανιστάν: Οι γυναίκες θα σπουδάζουν σε διαφορετικές αίθουσες από τους άνδρες

Αφγανιστάν: Οι γυναίκες θα σπουδάζουν σε διαφορετικές αίθουσες από τους άνδρες

Υποχρεωτικοί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο και η τήρηση των ισλαμικών κανόνων ενδυμασίας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ