Στείρωση

Έστησαν κτηνιατρική κλινική, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες

Έστησαν κτηνιατρική κλινική, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες

Έξι κτηνίατροι ήρθαν με τον εξοπλισμό τους