Στρατής Μυριβήλης

Ένας συγγραφέας, ένας πνευματικός άνθρωπος που δεν υπήρξε αριστερός

Ένας συγγραφέας, ένας πνευματικός άνθρωπος που δεν υπήρξε αριστερός

Η ιδιαίτερη περίπτωση του Στρατή Μυριβήλη