Συντεχνίες

Να ‘ταν (κι) η χαρά οικόπεδο

Να ‘ταν (κι) η χαρά οικόπεδο

Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν επιτάσσουν την ολοκλήρωση των στρατηγικών σχεδιασμών της χώρας στη χωροταξία και το περιβάλλον, απορρίπτοντας κάθε συντεχνιακή φωνή. Κάθε φωνή δημαγωγίας και λαϊκισμού