Ταινία Φόρου Κατανάλωσης

Κουβαλούσε τα λαθραία τσιγάρα, όταν τον έπιασαν

Κουβαλούσε τα λαθραία τσιγάρα, όταν τον έπιασαν

4 χιλ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ