ΤΕΠ

Ατέλειωτες ώρες αναμονής στα ΤΕΠ του Βενιζελείου!

Ατέλειωτες ώρες αναμονής στα ΤΕΠ του Βενιζελείου!

Αλήθεια τι Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι αυτό όταν απαιτείται ένα εξάωρο μέχρι να κάνουν αξιολόγηση του περιστατικού σου;

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ