Θεοδοσιανά Τείχη

Κατέρρευσε μέρος από τα Θεοδοσιανά Τείχη στην Κωνσταντινούπολη

Κατέρρευσε μέρος από τα Θεοδοσιανά Τείχη στην Κωνσταντινούπολη

Καταστράφηκε ένας ακόμη πύργος των τειχών