Θερμαϊκός Κόλπος

Υποχώρησαν τα νερά σε Θερμαϊκό Κόλπο και Καβούρι

Υποχώρησαν τα νερά σε Θερμαϊκό Κόλπο και Καβούρι

Μοναδικές εικόνες από την άμπωτη