Τόπος του Βοσκού

Δημοπράτηση του δρόμου προσπέλασης στον τόπο του Βοσκού

Δημοπράτηση του δρόμου προσπέλασης στον τόπο του Βοσκού

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης