Τουλούζ Λοτρέκ

Στο "σφυρί" σπάνιος πίνακας του Τουλούζ Λοτρέκ

Στο "σφυρί" σπάνιος πίνακας του Τουλούζ Λοτρέκ

Ο πίνακας απεικονίζει μια χειρουργική επέμβαση σε παρισινό νοσοκομείο