Τουρνικέ

Εγκαταστάθηκαν στο ΑΠΘ τα πρώτα τουρνικέ

Εγκαταστάθηκαν στο ΑΠΘ τα πρώτα τουρνικέ

Τα πρώτα τουρνικέ τοποθετήθηκαν στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ