Τρανταλλίδειο

Άμεσες ενέργειες για το Τρανταλλίδειο

Άμεσες ενέργειες για το Τρανταλλίδειο

Συνεννόηση Δήμου Ηρακλείου και Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων για το ακίνητο