Τζίμης Πανούσης

Οι μάσκες, ο Τζιμάκος και τα ναρκωτικά

Οι μάσκες, ο Τζιμάκος και τα ναρκωτικά

Το σχόλιο του Κρητικού γατρού - ερευνητή