Ύδρευση

Παραδόθηκαν προς χρήση τρεις νέες δεξαμενές ύδρευσης και άρδευσης

Παραδόθηκαν προς χρήση τρεις νέες δεξαμενές ύδρευσης και άρδευσης

Σε Κουτσουρά, Σχινοκάψαλα και Ορεινό

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ