Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες ζητούν ασφάλιση

Οι υποψήφιοι διδάκτορες ζητούν ασφάλιση

Ανοιχτή επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Χρίστο Δήμα, για την απουσία ασφαλιστικής κάλυψης των Υποψήφιων Διδακτόρων.