Υποθαλάσσιο δίκτυο

Google: Σχεδιάζει υποθαλάσσιο δίκτυο που θα ενώνει ΗΠΑ, Βρετανία, Ισπανία

Google: Σχεδιάζει υποθαλάσσιο δίκτυο που θα ενώνει ΗΠΑ, Βρετανία, Ισπανία

Οι ίνες αυτές είναι σχεδιασμένες να αντέχουν σε συνθήκες μεγάλης πίεσης όπως σεισμοί και έχουν μέσο προσδόκιμο ζωής τα 25 χρόνια