Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, με τεράστιες και συνεχείς αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, η κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις της, προχωρά στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλίας.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ